Apikal Rezeksiyon

Apikal rezeksiyon, kök ucunda iltihabı olan dişlerin ameliyat ile kök ucunun kesilmesi, bu bölgedeki patolojik oluşumların çıkarılması ve aynı esnada kök kök kanal veya kanallarının bakterilerden arındırılıp dondurulması işlemidir. Diş köklerinde apse olması durumunda çekim tek tedavi seçeneği değildir. Önce kanal tedavisi yapılır. Yeterli olmazsa da rezeksiyon şansı olabilir. Apikal rezeksiyon, inatçı kök apselerinde diş köküne dışarıdan yapılan direk müdahale ile tedavi sağlanmasıdır. Kanal tedavisinin yetersiz kaldığı, hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda apikal rezeksiyon uygulaması yapılır. Dişin kökünün ve apsenin olduğu bölgede çene kemiği üzerinden küçük bir pencere açılır ve apse temizlenir. 30 – 90 dakika gibi bir sürede yapılabilen apikal rezeksiyon uygulamaları, kanal tedavisinin başarılı olma oranını yükseltir. Apikal rezeksiyonun yapılabilmesi için hekimle beraber bir tedavi planı oluşturulur.

Randevu Al