Fissür Örtülmesi

Fissür, azı dişlerinin çiğneyici yüzeyinde bulunan küçük girinti ve oluklardır. Çürüklerin en sık görüldüğü bu girintiler diş fırçasının bu bölgelere ulaşamamasından kaynaklanır. Fissür örtücü, “fissür” denilen azı dişlerindeki girintilerin kapatılmasına yarayan koruyucu materyaldir. Fissür örtücü, azı dişlerinin çürüğe en yatkın yüzeyleri olan çiğneme yüzeylerindeki derin ve dar girintilere (fissürlere) bakterilerin ve besinlerinin ulaşmasını, tutunmasını engeller. Bir çeşit bariyer görevi görür.

Fissür örtücü hangi dişlere uygulanır?
Fissür örtücüler; süt azı dişlerine, kalıcı büyük azı ve küçük azı dişlerine uygulanabilir.

Fissür örtücü kaç yaşında uygulanabilir?
Fissür örtücüler, diş sürmesini tamamladıktan hemen sonra yapılabilirler. Süt dişlerinin sürmesinin tamamlanması 3 yaş civarında olur. 3 yaş ve sonrasında fissür örtücü uygulamalarına başlanabilir. Süt azı dişlerindeki fissür örtücüler, süt dişleri düşene kadar koruyuculuğunu sürdürürler.

Fissür örtücü nasıl uygulanır?
Fissür örtücü uygulaması öncesi dişler özel fırçalar yardımıyla temizlenir. Temizleme sonrası dişlerin çiğneme yüzeyleri özel solüsyonlarla işleme hazır hale getirilir. Akışkan olan fissür örtücü materyal, azı dişlerinin girintilerine sürülür ve ışık yardımıyla sertleştirilir. Sertleşme işleminin bitirilmesiyle işlem tamamlanmış olur.

Fissür örtücü ağrılı bir tedavi midir? / Anestezi gerektirir mi?
Fissür örtücü uygulanırken herhangi bir ağrı hissedilmez. Bu yüzden herhangi bir anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Fissür örtücü uygulamasının ağrılı bir tedavi olmaması nedeniyle küçük yaşlarda bile rahatça uygulanabilir ve tek seansta işlemler bitirilebilir.

Fissür örtücü uygulaması uzun süreli bir işlem midir?
Fissür örtücü uygulaması kısa süreli bir işlemdir. Genellikle tek seansta tüm dişlere fissür örtücü uygulanabilir. Ancak çocuğunuzun yaşı ve uyumu göz önünde bulundurularak gerekirse işlem birden fazla seansta bitirilebilir.

Fissür örtücü uygulamasını tekrar etmek gerekir mi?
Fissür örtücü koruyuculuğunu diş düşene kadar devam ettirir. Bu yüzden tekrarlanmasına gerek yoktur. Ancak kırılma, aşınma gibi durumlar zamanla yaşanabilir. Düzenli kontroller sırasında aşınma ve kırılma görülürse hekiminiz fissür örtücüyü revize edecektir.

Fissür örtücü pahalı bir tedavi midir?
Fissür örtücü uygulaması dolgu tedavisine göre daha az maliyetli bir tedavidir. Çocuğunuzun diş sağlığı ve çürük önlemede önemli bir koruyucu tedavi olduğu göz önünde bulundurulduğunda fissür örtücülerin pahalı olmadığını söyleyebiliriz.

Fissür örtücü uygulamasının bir zararı var mıdır?
Fissür örtücülerin bilinen herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Çocuğunuzun sağlığını etkileyecek zararlı bir madde içermez.

Fissür örtücüler dişleri çürükten tamamen korur mu?
Fissür örtücüler diş çürüklerini önlemede önemli bir koruyucu tedavidir. Bu koruyucu tedavinin diğer koruyucu uygulamalarla desteklenmesi başarıyı arttırır. Bunun yanı sıra günlük ağız bakımı ve diş fırçalamaya özen gösterilmelidir.

Randevu Al